Vetenskapliga Kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS), - FolkhälsaKommittén ger Synpunkter på risker för hälsa och säkerhet (kemiskamekaniska och andra fysiska risker) av non-food consumer products (exempelvis kosmetiska produkter och ingredienser.

personlig vård och hushållsprodukter) och tjänster (till exempel tatuering.

konstgjorda solen. garvning) Nämnden kan också på eget initiativ publicera uttalanden om specifika ämnen För vissa Åsikter - av direkt betydelse för det allmänna - lätt att läsa faktablad eller web sammanfattningar är producerade för icke-specialister.