(TRANSPORT AV PASSAGERARE) INTERNATIONELLA KONVENTION RÖRANDE FASTSTÄLLANDE AV VISSA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER RÖRANDE TRANSPORT AV PASSAGERARE TILL SJÖSS OCH PROTOKOLL