Sysselsättning, Arbetsrätt och Regler - Sverige - GLIDen så kallade"svenska modellen"används för att beskriva svenska arbetsrätten består av en anställdprotektionistiska systemet bygger inte på lagstiftning utan på kollektivavtal och en stark närvaro av olika fackföreningar är fortfarande giltiga idag. Till exempel. det finns ingen lag om lägsta lön i Sverige. Men en minimilön i allmänhet tillhandahålls av tillämpligt kollektivavtal. i praktiken fastställa en minimilön för branschen i fråga Under rekryteringsprocessen företag bör ha i ihåg att bearbetning av potentiella medarbetare är inte att vara baserat på samma grunder som faktiska anställda så det är ingen anställning avtal om att tala om. I stället behandling av personuppgifter av potentiella medarbetare är gjort på basis av samtycke. som kan upphävas genom den registrerades som helst Ytterligare.

lagringstiden bör vara begränsad till den tid som rekrytering målet.

dvs det rekommenderas att de personuppgifter om personer som inte var anställd för att ställning tas bort så snart som möjligt.