Svenska jurister. Alla svenska jurister på nätet.


Svenska uttalande i FN: s säkerhetsråd information om Fredsbevarande Verksamhet: polischeferna


Och tack Biträdande Generalsekreterare Zouev och polischeferna för din värdefulla genomgångar idag, och tack du, tisdag Reitano, för ditt viktiga bidrag och ditt perspektiv på organiserad brottslighetDet är mycket uppmuntrande att se så många representanter för FN-polisen här i Kammaren i eftermiddag. Jag skulle vilja ta detta tillfälle för några av mina kollegor redan gjort, tack för det ovärderliga arbete som du gör för oss alla i era respektive uppdrag varje dag. Du gör ett viktigt bidrag till att förebygga konflikter och bevara freden, som är kärnan i FN: s arbete. Tänk att våra samhällen utan polisarbete. Städer och byar utan några mål myndigheten att upprätthålla rättsstaten Det kaos som skulle regera under sådana omständigheter är uppenbart. Ansvarstagande, transparent och effektivt polisarbete är central för att lugna och stabila samhällen.

Starka institutioner som är betrodd av sina medborgare är avgörande för att svara upp effektivt till våld och brottslighet.

Där styrning och institutionerna är svaga på andra sidan, den organiserade brottsligheten är mer benägna att ta tag. Gränsöverskridande organiserad brottslighet finanser och bränslen konflikt, förstärker korruption och undergräver institutioner. Detta urholkar förtroendet i samhället, och kriminella grupper kan utmana statens förmåga att kontrollera sitt eget territorium. Fördelningen av lag och ordning, kränkningar av mänskliga rättigheter, och den brist på rättssäkerhet är ofta i centrum av problem i de länder där FN är engagerade, vilket framgår i dag av våra briefers från Södra Sudan, Kongo och Haiti. Det är därför Sverige har under flera decennier varit en konsekvent bidragsgivare till FN-polisen. Herr Ordförande, Polisarbete är en viktig funktion i alla skeden av en konflikt. Från förebyggande till fredsbevarande till fredsbyggande och bevara freden, det finns alltid ett behov av strukturella kapacitets-och institutionsuppbyggnad som bidrar till stabilitet och rättssäkerhet. Konfliktförebyggande stöds genom direkt operativa åtgärder och genom att stödja internationella normer och mekanismer för att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet, olagliga vapen flöden och människohandel. Rådet har i ett flertal resolutioner ingår mandat eller hänvisningar till att bekämpa kriminella flöden och nätverk.

Och som vi hörde från polischefen från MINUJUSTH, att känna hopp och tillförsikt för framtiden, materiella investeringar i rättsstaten är viktigt för människor i utsatta situationer.

Byggnaden lyhörd och representativa institutioner är därför viktiga, och detta är också anledningen till att Sverige bidrar till att både polisen och rättelser personal till FN: s uppdrag. Den Globala Brännpunkt arrangemanget är ett användbart verktyg för att göra omfattande bidrag till både rättsstaten och annat utvecklingsarbete.

För FN att bli mer effektiva i att utforma adekvata svar på olika situationer som vi måste ytterligare förstärka rollen som polis i vårt förhållningssätt, våra briefers har också belyst i dag.

Skydda de mänskliga rättigheterna för civilbefolkningen, ta itu med den organiserade brott, bekämpa sexuellt och könsrelaterat våld, bekämpa straffrihet, att upprätthålla lag och ordning och att bygga upp en rättsstat inte kan ske utan effektiv polisverksamhet. Den centrala betydelsen av polis till FN: s insatser bör kunna förbättras genom gemensamma analyser och genom att ta en bred syn på säkerhet.

Beslutsprocessen måste vara informerade av relevanta polisiära kompetens och vi behöver lämpliga plattformar för att leverera polisarbete råd.

För att dra full nytta av FN: s polis-och för Polisen Division för att kunna ge en strategisk inriktning på polisens frågor till detta råd, Sekretariatet och andra delar av Fn-systemet, Polisen Division skall vara väl placerade i strukturer och FN-Polisen Rådgivare måste ha rätt nivå för att säkerställa tillgång till relevant beslutsfattande diskussioner. Sverige stöder fn: s generalsekreterares initiativ för Fredsbevarande och kommer att fortsätta att vara delaktig i arbetet att gå framåt. Säkerställa tillräcklig reflektion av olika komponenter i fredsfrämjande insatser kommer att vara viktigt. Inkluderande och lyhörd fred kräver också en jämn balans i den kader av fredsbevarare. Mer än en tredjedel av de poliser dagens Sverige bidrar till FN: s fredsfrämjande insatser är kvinnor.

Det är lika viktigt att se till att kvinnors deltagande i lokala uppsökande verksamhet och projekt, vilket också betonas i UNMISS information om genusmedveten polisarbete.

Dessutom, för att säkerställa ett effektivt polisarbete svar, det är viktigt att all vår personal är välutbildad och hållas ansvariga för sina handlingar. Vi ser fram emot den kommande generalsekreterares rapport om polisarbete och fortsätta diskussionen om integrering av polisarbetet i FN: s förebyggande verksamhet och i fred och säkerhet pelaren. FN-polisen kommer att fortsätta med den dubbla rollen av att skapa trygghet och skydd, samt att stödja reformen, omstrukturering och utveckling av rättsstaten institutioner.

Skydd av civila är avgörande viktigt, och som denna organisation är inställd på att flytta från konflikt svar på konfliktförebyggande, kapacitetsuppbyggnad roll kommer att bli ännu tydligare.

Det är hög tid att vi agerar till stöd för ökad polisiär sakkunskap i FN: s beslutsprocesser. Genom att göra bästa möjliga användning av olika instrument som FN: s polisarbete kan ge, vi kommer att vara ett steg närmare att bevara freden.