Svenska reglerna om uppsägning av ett jobb i SverigeI Sverige finns regler om rättigheter för en arbetsgivare i förhållande till om avslutande av en anställdReglerna för uppsägning regleras av lagen i"Lagen om anställningsskydd". Reglerna om uppsägning är därför inte att betrakta som bindande. Du kan ha mer fördelaktigt uppsägning regler i din anställning än de som anges i Lagen om anställningsskydd, men du kan aldrig bli sämre.

Uppsägning måste alltid vara skriftlig och det skall vara objektivt motiverade.

Arbetsgivaren måste ange skäl för uppsägning på begäran av den anställde. Längden på uppsägningstiden beror på hur länge du har varit anställd. Om du har varit anställd mindre än två år, är uppsägningstiden en månad. Om du har varit anställd i två till fyra år, har du en uppsägningstid på två månader. Sedan ytterligare en månad läggs till för varje två år upp till sex månader. Du måste arbeta som vanligt under uppsägningstid och har din normala lön. Även om arbetsgivaren inte kan erbjuda något arbete, måste de betala full lön under uppsägningstiden. Om du avgå från din position, enligt Lagen om anställningsskydd, du har en månads uppsägningstid, oavsett hur länge du har varit anställd. Om du tror att du har blivit orättvist avskedade, kan du överklaga uppsägningen. I så fall bör du kontakta ditt fackförbund.