Lista över företag i Sverige - svenska AdvokaterSverige är ett Skandinaviskt land i Norra Europa och det tredje största landet i Europeiska Unionen av områdetDet är också medlem i Fn, Nordiska Rådet, europarådet, World Trade Organisation och Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD). Sverige upprätthåller en Nordisk sociala välfärdssystem som ger allmän hälso-och sjukvård och högre utbildning för sina medborgare. Det har världens åttonde högsta per capita-inkomst och rankas högt i många mått av nationella resultat, inklusive livskvalitet, hälsa, utbildning, skydd av medborgerliga fri-och rättigheter, ekonomisk konkurrenskraft, jämlikhet, välstånd och mänsklig utveckling. För ytterligare information om olika typer av företag i detta land och deras förkortningar, se 'Företag i Sverige".

Denna lista visar företag i Fortune Global, som rankar företag av totala intäkter redovisas före den Mars. Svenska multinationella kläder återförsäljare där den är den näst största företag i sitt slag och är verksam i länder. Gruppen är ett senare tillägg till den Globala, in på listan i år Denna lista innehåller betydande företag med primär huvudkontor finns i landet.

Industrin och sektorn följa Industry Classification Benchmark taxonomi. Organisationer som har upphört med verksamheten ingår och noteras som nedlagda.