Inkasso Sverige - Bierens Europeiska Advokater InsamlingInkasso i Europa är annorlunda än Usa Inkasso process i Sverige kan delas in i två stadier Under de utomrättsliga fas, samling sker utan Domstolens ingripandeUnder den rättsliga fasen, vi gör innebär eg-Domstolen för att göra din svenska gäldenären betalar. Eftersom vi är en advokatbyrå, vi kan hjälpa dig under båda faserna. I Sverige, de flesta frågor är lösta under den utomrättsliga fas, utan Domstolens ingripande.

I principen, vi börjar alltid inkasso process med utomrättsliga fas.

I detta skede, vi försöker att förhindra Domstol intervention, eftersom detta kan bli dyrt. Vi kommer att kontakta ditt svenska gäldenären kräva betalning I särskilda fall, vi kommer också att delta i en face-to-face-samtal med din svenska gäldenären. Om gäldenären inte betalar inom en viss tid, vi kan inleda rättsliga förfaranden för din undervisning. Tillkännage rättsliga förfaranden ofta får din kund att betala Om din svenska gäldenären vägrar att betala under den utomrättsliga fas, efter diskussion med dig, vi kan gå till Domstol i Sverige. Vi kommer alltid att ge dig information i förväg om sannolikheten för framgång i din indrivning av frågan. Vi kommer också att informera dig i förväg om eventuella kostnader, och vi bara gå vidare med din tillåtelse.