Svenska jurister. Alla svenska jurister på nätet.


Identifiering Av Pirater Nu Enklare Följande Svenska Högsta Domstolens Avgöranden


Bör rättighetshavarna i film, musik-och förlagsbranschen kunna få personuppgifter om påstådda fildelare från Internetoperatörer i syfte att utöva civil copyright fall mot dem

Att svaret på den frågan har varit en lång tid kommer och har sina rötter i två fall som går tillbaka mer än tre år.

I det första fallet, som inleddes efter års införandet av IPRED-lagstiftningen i Sverige, fem bokförlag levererade en begäran till tingsrätten.

Ledd av anti-piratkopiering gruppen Antipiratbyrån, förläggare ville tvinga ISP Ephone ska ge ut personuppgifter om en av sina kunder som de hävdar uppladdade ljudböcker på en server, tjugo-sju av den som i strid med upphovsrätten. ISP protesterade och hävdade att begäran var inte i linje med direktivet om lagring av uppgifter, och tog ärendet till hovrätten. Domen i tingsrätten var slut välte och ärendet skickades till Sveriges Högsta Domstol för behandling Högsta Domstolen inhämtat råd från Eu-Domstolen som svarade i April om att direktivet om lagring av uppgifter inte utgör hinder för överlämnande av uppgifter om påstådda intrång i tvistemål, så länge vissa förutsättningar är uppfyllda (detaljerad analys här). Ärendet gick tillbaka till Sveriges Högsta Domstol för sina beslut, något som skulle påverka den personliga integriteten av en annan individ i en andra viktig fråga. Han eller hon är den påstådda administratören av SweTorrents BitTorrent-tracker och var också riktad enligt IPRED. Det fallet har också inletts under strax efter att IPRED sparkade i Fyra movie studios tillämpas till Södertörns tingsrätt i ett försök att tvinga ISP TeliaSonera att lämna över personuppgifter om enskilda.