Svenska jurister. Alla svenska jurister på nätet.


Fullmakt


Fullmakter kan göras personligen på ambassaden eller skickas med post till ambassaden för att vara legaliserade för att de gjort inför en notarius publicusAlla fullmakter (personligen eller genom e-post bör innehålla den fullständiga identitet av både sökanden och mottagaren: Första och Sista namn, Faderns namn, Moderns namn, födelsedatum, Nationalitet, I. D. Ambassaden i Libanon legaliserar fullmakter gjort inför en notarius publicus och bestyrkas av Utrikesministeriet Alla fullmakter fått via mail (Särskilda och Allmänna), som består av mer än en sida MÅSTE innehålla underskrift av sökanden och tätning och tecken av notarius Publicus på varje sida av Fullmakt. sökanden och mottagaren: Första och Sista namn, Faderns namn, Moderns namn, födelsedatum, Nationalitet, I. D. eller pass nummer och datum för utfärdandet, Registret plats och nummer i Libanon Namn på och Underskrift av två vittnen med sina ID-passnummer och födelsedatum (måste inte vara släktingar till den sökande eller mottagare). Bestyrkt av notarius Publicus (Måste innehålla följande uttalande på samma sida undertecknas av den sökande och de två vittnena.