För att hitta en topprankad Sysselsättning Arbetskraft Advokat Nära Dig - Super AdvokaterOm du har frågor om juridisk risk, outsourcing, avtalsförhandlingar, eller tvister på arbetsmarknaden, hitta svar med Super AdvokaterDe flesta klienter i denna praxis är företagens kunder som söker att minska de juridiska riskerna i affärer eller processer.

Frågor som berörs i denna praxis varierar från arbetskraften expansion eller kontraktion, outsourcing, anställningsavtal förhandlingar, uppförandekoder skapande, avgöras tvister på arbetsmarknaden eller administrativa förfaranden.

Några advokater för att ytterligare specialisera sig på vissa typer av anställning frågor som regeringen sysselsättning, internationella arbetsmarknaden eller anställda inom vissa branscher. Super Advokater är en rating service av framstående jurister från mer än sjuttio verksamhetsområden som har uppnått en hög grad av inbördes erkännande och professionella resultat. Läs Mer".