Fil Kostym - Gratis Online Ordbok av Lagen Termer och Juridiska DefinitionerHitta andra engelska till spanska översättningar från Fickan spanska engelska Juridiska Ordbok (print och online), engelska till spanska till engelska ordböcker (som Fil färg) och Ordet referens juridiska översättare. Snälla, berätta för oss var du läste det (inklusive citat, om det är möjligt)Över till juridiska och relaterade termer och definitioner, på alla aspekter av lagar, skatter, offentlig förvaltning och politisk vetenskap. Uppdateringar kontinuerligt allt eftersom nya termer och definitioner publiceras. Definitioner som stöds av publicerad forskning från över länder Enkel och användarvänlig gratis online guide till juridiska termer. Den Juridiska Ordbok är en omfattande källa av betydelser och synonims för mer än. vanligaste juridiska termer Den Juridiska Ordbok ger dig tillgång till en engelsk definition och synonym ordbok för tusentals andra ord. Du kan fylla i den definition av begreppet som ges av den engelska Definition ordbok genom att titta på andra engelska lexikon: svenska Jurister, Lexilogos, Oxford, Cambridge, Chambers Harrap, Wordreference, Collins Lexibase ordböcker, Merriam Webster. Många juridiska termer är föremål för tolkning Denna Lag Ordbok identifierar ofta innehas definitioner av termer som kan hittas på den Encyclopedia av Lagen webbplatser. Det definierar vanliga akronymer och innehåller länkar till information om viktig lagstiftning och andra rättsliga termer. Denna Lag Uppslagsverk kommer att uppdateras när nya begrepp som dyker upp i området, ny lagstiftning antas, och som juridiska termer ta en helt ny innebörd.