En förteckning över statliga företag i Sverige - svenska AdvokaterStatligt ägda företag är juridiskt vanliga företag, men huvudsakligen eller helt och hållet ägs av StatenDe förväntas vara finansierat av sin försäljning, och inte ges direkt skattepengar. Många företag har sitt ursprung från en tidigare statlig myndighet. Statliga myndigheter är något olika, oftast finansierade av skattepengar men gör också sälja tjänster, och inte en myndighet. Regeringen har försökt att undvika att ha med myndigheter att göra kommersiell verksamhet, genom att skilja ut områden som konkurrerar med privata företag och i statliga bolag, till exempel inom vägbyggen. Anledningen är både att undvika illojal konkurrens (eftersom det kan innebära att man använder skattepengar för att slå privata företag), och vill ha marknadsekonomi i stället för att planera ekonomin så mycket som möjligt. Bygger på tradition av att undvika 's ministermöte-regeln", har regeringen undvikit att störa verksamheten i företag, och får dem att gå internationellt. Detta har varit en kontroversiell fråga Till exempel, Akademiska Hus som äger byggnader som används av universitet hävdar kommersiella hyresnivåer, mycket högre än de som traditionellt, orsakar problem för högre utbildning. Även det elektriska kraftbolag som Vattenfall gör vissa inte mycket miljövänlig verksamhet utanför Sverige, även om den svenska regeringen försöker att ha en hög profil på miljön.

Myndigheter kan göra i en verksamhet som konkurrerar med privata företag.

De är oftast finansierade av skattepengar, men kan även sälja tjänster. De här uppräknade organen är kommersiella, i huvudsak finansieras genom försäljning eller avgifter.