Bolagets Bildande Sverige, Ställa upp Företaget i Sverigekan be våra jurister för detaljerad information och stöd

har utarbetandet av bolagsordningen, pass kopior preparatet signaturer och andra blanketter som erhålls från bolaget registreringsverket. vilket kräver ett minsta aktiekapital på KR för att vara etableradDet man måste ställa upp med minst en aktieägare och två styrelseledamöter. Den största fördelen som beviljats av denna form av verksamhet är att ansvaret för dess medlemmar är begränsad i omfattning av deras bidrag till huvudstaden.

De viktigaste dokumenten placering vid basen av sådana bolag är det bolagsordningen, som omfattar alla bolagets interna regler, information om aktieägare och kapital och en tillgänglighet sikt i vissa fall. Bolagets viktigaste besluten fattas av bolagsstämman samma antal aktieägare är tillåtna för inbyggnad, men den ursprungliga huvudstaden har att vara minst KRONOR.

Den största skillnaden mellan två enheter är att de genom att två eller flera parter som delar samma skulder och har samma ledande makt.

Vinsten delas lika mellan medlemmarna och i händelse av likvidation personliga tillgångar av dem kan påverkas.

är en form av partnerskap som ingåtts av två typer av individer: minst en ledamot som har har ett allmänt ansvar och minst en medlem är en limited partner, med ansvar för att omfattningen av hans bidrag till huvudstaden. och ansvar för ägaren är obegränsat Det kan använda de vinster som önskat men hans personliga tillgångar kan komma att påverkas av likvidation eller upplösning processer. Vi erbjuder juridiska tjänster till företagare som öppnar compenies i andra Europeiska länder, såsom enhet som kommer att leverera ett registreringsbevis. Registrering kan göras personligen eller online via ett program som utvecklats av bolagsverket. Registrering hos skattemyndigheten kan utföras samtidigt med ansökan online eller i person hos skattemyndigheterna. Inte mer än två månader kan passera innan Sveriges ekonomi är en av de bästa ekonomierna i Europa. Utrikeshandeln spelar en viktig roll för landet Tyskland är den viktigaste partner när det kommer till import i Sverige. Fortfarande, Nederländerna, Luxemburg och STORBRITANNIEN är de största i Sverige representerar två av de totala Europeiska aktie. Utländska investeringar som startar företag i Sverige bidrar till att bruttonationalprodukten i detta land, med nästan en tredjedel av den totala BNP. Världsbanken faktiskt anser att Sverige ska bli det tredje nationen i världen i termer av vänlighet och kontakt med internationella marknader. De viktigaste områden som att bidra till att förbättra ekonomin i Sverige är baserade på skogs, järn, stål, precision equipment, gruvdrift, jordbruk och motorfordon.

Men många utländska investeringar går till läkemedel och kemikalier sektorer.

De Europeiska länderna har en tendens att öka takten på investeringarna i Sverige, Usa minskat sina investeringar i Sverige under senaste tid. Som en Bro Väster klient, kommer du beneficiate från den gemensamma expertize av lokala jurister och internationella konsulter.

Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda dig specialiserade hjälp du behöver för ditt nystartade företag i Sverige.