Är den svenska regeringen att skada det svenska samhället genom att värdera moraliska ideologier i den internationella politiken mer än nationella intressen. Svenska Samråda Med